×

استخراج مقاله از پایان نامه

 

 

تدوین یک پایان‌نامه و استخراج یک مقاله از پایان‌نامه، یکی از اصلی‌ترین تجارب پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می‌رود. طی این فرآیند دانشجو حتما انگیزۀ انتشار یافته‌های پایان‌نامه را در قالب یک مقاله زنده خواهد کرد.چاپ مقاله‌ای برگرفته از پایان‌نامه امکان استفادۀ دیگران از نتایج پژوهشی و افزودن به غنای جامعۀ علمی هر چند به میزان اندک را تحقق خواهد داد در نهایت این کار رزومۀ شما را برای ورود به دوره‌های تحصیلی بعدی تقویت می‌کند.

موسسه میهن‌پژوه دانش کافی در نحوۀ نوشتن عنوان مقاله و نحوۀ نوشتن چکیدۀ مقاله در استخراج مقاله از پایان‌نامه را دارد و همچنین شما را در محدودیت‌های پژوهش در استخراج مقاله از پایان‌نامه، آگاه می‌کند. ما سعی خواهیم کرد که راهکارهایی را به شما دانشجویان و پژوهشگران عزیز جهت اقدام به استخراج مقاله از پایان‌نامۀ ارشد یا استخراج مقاله از پایان‌نامۀ دکترا، چاپ مقاله از پایان‌نامه پیشنهاد کنیم تا بتوانیم در انتشار یافته‌های علمی شما سهمی اندک داشته باشیم.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، با واحد پژوهش‌یار در ارتباط باشید و همچنین برای مشاوره در زمینۀ استخراج مقاله از پایان‌نامه، با آیدی زیر در تماس باشید:

 

Mail : info@mihanpajooh.com

Call: 021-22228240 | +98-919-68-777-68 | +98-937-68-777-90

      Website : https://www.mihanpajooh.com