×

نگارش مقاله

 

نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی نو است در گزارش یک تحقیق نه تنها باید ارزش‌های محتوایی را مراعات کرد بلکه باید از ساختار روش‌مندی نیز پیروی کرد. امروزه تحقیقات فراوانی انجام می‌شود که تنها بخش کوچکی از آن در مقالات منتشر می‌شود. یکی از دلایل آن هم عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاری مقاله علمی است. محقق باید ابعاد سه‌گانۀ محتوایی، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد. در اصول کلی آیین نگارش می‌توان به صورت مختصر به موارد زیر اشاره کرد:

الف) متن علمی تا حد ممکن مختصر و مفید باشد.

ب) از آوردن عبارت‌های مبهم و پیچیده خودداری شود.

ج) در نقل قول، جانب امانت‌داری رعایت شود.

د) باید از بکار بردن کلمات مترادف، دوری گزید و از بکاربردن افراطی حروف اضافه و ربط پرهیز کرد و…

مقاله به سه صورت پژوهشی، میدانی و توصیفی است که مراحل مقدماتی مقاله (گزارش پژوهشی) به صورت زیر است:

  1. موضوع یا عنوان مقاله
  2. نام مولف یا مولفان و سازمان وابسته
  3. چکیده
  4. واژگان کلیدی

مراحل مقدماتی مقاله (پژوهش میدانی) به صورت زیر است:

  1. مقدمه
  2. روش
  3. نتایج

مراحل مقدماتی مقاله (پژوهش توصیفی) به صورت زیر است:

  1. مقدمه
  2. طرح بحث (متن)
  3. نتیجه‌گیری

ارجاعات از موارد مهم ساختار یک مقالۀ علمی است که به وسیلۀ آن، چگونگی استفاده از اندیشه‌های دیگران را به خواننده معرفی می‌نماید. ارجاعات به دو صورت ارجاع دادن در متن  و دیگری شیوۀ ذکر منابع در پایان مقاله است.

موسسه میهن‌پژوه با رعایت تمامی قوانین و ضوابط موجود دربارۀ نگارش مقاله می‌تواند شما را در انجام کلیۀ مقالات علمی یاری کند.شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، با واحد پژوهش‌یار در ارتباط باشید و همچنین برای مشاوره در زمینۀ نگارش مقاله، با آیدی زیر در تماس باشید:

Mail : research@mihanpajooh.com

Call: 021-2222 8246 | +98-919-68-777-68 | +98-937-68-777-90

      Website : www.mihanpajooh.com

research@mihanpajooh.com