×

واحد پژوهیار موسسه میهن پژوه در زمینه آموزش مقاله نویسی، پایان نامه نویسی و خدمات مشابه فعالیت داشته و اعم خدمات آن عبارتند از:

1- آموزش و مشاوره انجام مقاله نویسی

2- آموزش و مشاوره انجام پروپوزال نویسی

3- آموزش و مشاوره انجام پایان نامه و رساله نویسی

4- آموزش و مشاوره انجام تحقیق و پژوهش

و کلیه امور پژوهشی مشابه

جهت ارتباط با واحد پژوهیار از طریق زیر اقدام نمایید:

 

Mail : research@mihanpajooh.com

Call: 021-2222 8246 | +98-919-68-777-68 | +98-937-68-777-90

      Website : www.mihanpajooh.com

research@mihanpajooh.com