×
انجام رساله دکتری روانشناسی بالینی

انجام رساله دکتری روانشناسی بالینی موسسه میهن پژوه جهت انجام رساله دکتری روانشناسی بالینی آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. جهت دریافت مشاوره رایگان در این زمینه و شرکت در کارگاه های مربوط به انجام رساله دکتری روانشناسی بالینی با ما در ارتباط […]

انجام رساله دکتری مدیریت گردشگری

انجام رساله دکتری مدیریت گردشگری موسسه میهن پژوه جهت انجام رساله دکتری مدیریت گردشگری آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رشته مدیریت گردشگری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. جهت دریافت مشاوره رایگان در این زمینه و شرکت در کارگاه های مربوط به انجام رساله دکتری مدیریت گردشگری با ما در ارتباط […]

انجام رساله دکتری مدیریت رفتار سازمانی

انجام رساله دکتری مدیریت رفتار سازمانی موسسه میهن پژوه جهت انجام رساله دکتری مدیریت رفتار سازمانی آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رشته مدیریت رفتار سازمانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. جهت دریافت مشاوره رایگان در این زمینه و شرکت در کارگاه های مربوط به انجام رساله دکتری مدیریت رفتار […]

انجام رساله دکتری مدیریت ورزشی

تربيت بدني و ورزش به عنوان يك تشكيلات فوق العاده گسترده و در عين حال پيچيده، نيازمند داشتن مديران ماهر و كارآمد در سطوح مختلف این عرصه است، که منجر به راه اندازی رشته دکتری مدیریت ورزشی شده است.

انجام رساله دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات(Information Technology)

انجام رساله دکتری مدیریت دولتی

در دکتری مدیریت دولتی با کاربرد روشهای علمی در سطح بالاتر مدیریت و همچنین تربیت‌ مدیران‌ شایسته‌ای‌ است‌

انجام رساله دکتری مدیریت بازاریابی

انجام رساله دکتری مدیریت بازاریابی موسسه میهن پژوه جهت انجام رساله دکتری مدیریت بازاریابی آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. جهت دریافت مشاوره رایگان در این زمینه و شرکت در کارگاه های مربوط به انجام رساله دکتری مدیریت بازاریابی با ما در ارتباط […]

انجام رساله دکتری مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی عموما به مفهوم مدیریت نظام مند یک واحد صنعتی یا کارخانه تلقی می گرد

انجام رساله دکتری مدیریت اجرایی

دکتری مدیریت اجرایی ، با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره‌وری سازمانی را داشته باشند، طرح‌ریزی شده است.

انجام رساله دکتری اقتصاد

اقتصاد به معنی علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود.